Friday 20. April 2018
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
logo2
test

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

There are no translations available.

2011-195Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911)

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vybral a uspořádal Václav Flajšhans ve dvou svazcích A–N, O–Z. 2. doplněné vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, ISBN 978-80--2443-329-5.

O nové, druhé rozšířené vydání slovníku po stu letech se s finanční podporou MK ČR zasloužilo Vydavatelství UP Olomouc (ředitelka RNDr. Hana Dziková). Originál vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Nakladatelství F. Šimáčka v Praze r. 1911. Zvláštností počinu je to, že ho iniciovali a provedli významní ruští bohemisté.
Mimořádně rozsáhlý slovník (téměř 2500 stran) byl představen odborné veřejnosti a zájemcům 8. května 2013 ve Slovanské knihovně v Praze. Za účasti odborníků a studentů FF UK se setkání zúčastnili členové rodiny prof. V. Flajšhanse (vnuk a pravnuk), prof. František Čermák, autoři reedice a ředitelka Vydavatelství UP Olomouc, zástupci AV a studenti i učitelé UK. Ke druhému rozšířenému vydání tento náročný slovník připravila dvojice frazeologů – profesor Státní Sankt-Peterburgské univerzity Valerij M. Mokienko, DrSc., doctor honoris causa UP Olomouc, a jeho dlouholetá spolu- pracovnice a dřívější studentka, prof. Ludmila Stěpanova, CSc., působící na katedře slavis- tiky FF UP Olomouc.
Slovník, vydaný ve dvou objemných svazcích (jen I. díl: Přísloví staročeská, písmena A–N má 1482 stran formátu A4), tak patří k nejcennějším lexikografickým sbírkám českých rčení. Obsahuje přísloví od počátku písemnictví do začátku 16. století (s kontexty ze starých letopisů) i jejich cizojazyčné ekvivalenty. Druhé vydání začíná Flajšhansovou původní předmluvou a je ukončeno ve 2. svazku závěrečnou předmluvou autorů 2. vydání. Pražský rodák prof. dr. Václav Flajšhans (1866–1950), autor více než 700 prací, absolvoval českou a klasickou filologii na Univerzitě Karlově. Dílo „Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vybral a uspořádal Václav Flajšhans ve dvou svazcích A–N, O–Z" napsal autor v pouhých 46 letech. V té době ovládal mnohé evropské jazyky: u každého hesla je uvedeno srovnání se západoevropskými a slovanskými příslovími Na česká přísloví pohlížel Flajšhans jako na součást kontextu evropského folkloru. Jeho práce tak nepřímo brojila proti nadšení těch, kteří v příslovích viděli něco specificky českého, svědčícího o velikosti lidového ducha. V porovnání např. se sbírkou F. L. Čelakovského Mudrosloví národa slovanského v pří- slovích (1852) Flajšhans odporoval snaze F. L. Čelakovského slovanizovat česká přísloví a dokládal, že z nich mnohá jsou přejatá z němčiny a blízká jsou západoevropskému kon-
textu. Složitost textu slovníku představuje např. ukázka: např.:

LEVICĚ
+ ať nevie levicě, co činí pravicě
aby nevěděla levicě tvá, co činí pravicě tvá XIV e KRIST. 39 b G.t.; nechť radše nevi levice co činí pravice 1571 BLAH. Gramm 314 atd. I novoč.
– Biblické MATOUŠ VI, 3: ale ty, když almužnu dáváš, nechť neví levice tvá, co činí
pravice tvá BRATŘÍ; pak obecně evropské: angl., franc., něm., polsky atd. (s. 782).

Slovník je považován za jedinečnou příručku pro badatele, překladatele, studenty i pro všechny milovníky českého jazyka. Zajímavé lexikografické dílo týkající se teorie české a slovanské frazeologie by nemělo chybět v knihovnách odborníků i milovníků českého jazyka.

Květuše Lepilová


Přihlášení uživateleHledání podle autorůHledání fulltext

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval