pátek 20. dubna 2018
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
logo2
test

Paměti Julie Novákové

novkovJulie Nováková, Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let Julie Novákové (1948–1961)

 

Julie Nováková (1909–1991) je jednou z nejvýznamnějších postav českých klasických studií ve druhé polovině 20. století a bylo by pravděpodobně zbytečné ji čtenářům blíže představovat. Dostatečně známé jsou jak její překlady z antických literatur, tak práce jazykové, historické a především zásluhy o uspořádání a vydávání díla J. A. Komenského. Méně známé mohou být její životní osudy, pedagogická činnost spojená v 50. letech především s olomouckou a v 60. letech externě s pražskou univerzitou a nepochybně také fakt, že v její pozůstalosti se nacházejí rozsáhlé paměti, které sepisovala v letech 1978–1990. Část těchto pamětí, která se váže k Novákové působení v Olomouci, vydal v roce 2008 Tomáš Motlíček.

 

Recenzování pamětí je věc nesnadná – vzpírají se přikládaným měřítkům a žijí si vlastním životem, zcela nezávisle na snaze recenzovanou knihu ,,změřit", popsat a vměstnat do kategorií v recenzi obvyklých. Pro Novákové paměti toto platí dvojnásob, neboť její vědecká erudice a akribie se snoubila s živým zápalem pro kulturu a umění (zvažovala habilitaci z estetiky), literárním nadáním a jistou živelnou upřímností – tyto vlastnosti se potom v tak subjektivním žánru, jakým paměti jsou, odrážejí měrou vrchovatou. Celý vydaný výbor se nese v rovině osobní, a to i tam, kde Nováková popisuje záležitosti své profese.

Po literární stránce lze Novákové paměti hodnotit jako dílo nadprůměrné. Nováková byla brilantní stylistka a její paměti se čtou velmi příjemně. Lehce přechází od témat profesních k tématům osobním, nechybějí trefné postřehy, textem probleskává humor. Paměti jsou však cenné i jinak než jen literárně, poskytují, samozřejmě u vědomí jejich subjektivity, plastický obraz Novákové vzpomínek na kolegy, známé, přátele, ovzduší padesátých let, denní radosti i starosti, pražskou i olomouckou univerzitu, komplikované vztahy se spolupracovníky Karlem Janáčkem a Dimitrem Krandžalovem atd.

Text vydané části je rozdělen do tří kapitol, do nichž jej rozdělila již sama Nováková: První čtyři v Olomouci (1948–1952), Olomoucká vysoká škola pedagogická a spolupráce s Prahou a Ještě pětileté provizorium v Olomouci. Následuje obsáhlý poznámkový aparát, jímž vydání opatřil editor, a dále ediční poznámka a závěrečná studie, rovněž z pera editorova. Co se týče poznámek, odvedl Motlíček velký a poctivý kus práce–jeho komentář podává množství vysvětlujících informací ke zmiňovaným osobám či institucím a poskytuje rovněž překlad pasáží a termínů, které Nováková ve svých pamětech napsala latinsky či řecky.

Ediční poznámka seznamuje čtenáře se stavem dochování jednotlivých exemplářů pamětí (existují v rukopise, strojopise a strojopisném průklepu), s jejich osudy a místem jejich uložení, dále uvádí ediční zásady a rovněž původ použitých fotografií. Velice cenná je Motlíčkova závěrečná studie. Editor v ní konfrontuje skutečnosti uváděné v Novákové vzpomínkách s řečí úředních pramenů a zasazuje subjektivní text pamětí do širšího dějinného kontextu. Motlíček zde zužitkovává své zkušenoosti s dlouhodobým výzkumem v oblasti dějin českých klasických studií ve 20. století.

Vydaný výbor z pamětí Julie Novákové je počin velice zdařilý. Text pamětí se čte svižně a čtenáře příjemně osvěží. Zároveň jsou však paměti též hodnotným historickým pramenem, jehož využitelnost dále zvyšuje Motlíčkova pečlivá ediční práce, závěrečná studie i jmenný rejstřík. Nezbývá než doufat, že jednoho dne vyjdou paměti Julie Novákové v plném rozsahu.

 

                                                                                                                        Robert Skopek (Praha)


Přihlášení uživateleHledání podle autorůHledání fulltext

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval