Saturday 20. January 2018
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
logo_eng
test

Hudba v Olomouci 1945-2013

There are no translations available.

2013-408

Vskutku monumentální spis o historii hudební kultury v Olomouci po druhé světové válce (velkoformátová kniha na křídovém papíře váží bezmála tři kilogramy – přesně 2700 gramů) je další ze souhrnných pojednání o historii hudební kultury v jednom významném regionu. Moravské regiony jsou v tomto ohledu velmi aktivní - stačí připomenout obdobně strukturovaný sborník Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti připravený kolektivem muzikologů dotyčného regionu a publikovaný v roce 2010.* Počiny tohoto druhu jsou významné nejen samy o sobě, nýbrž i jako důležité východisko eventuálního (a velice žádoucího) souhrnného spisu o nejnovější historické etapě hudební kultury v rámci celé České republiky. Zvláště zpracování etapy po druhé světové válce české hudební kultuře citelně schází a tato regionální souhrnná pojednání budou pro něj jednou jistě nezbytným a důležitým východiskem.

Read more: Hudba v Olomouci 1945-2013

 

V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi

There are no translations available.

Filmy v mezích přípustnosti

Sobota, 20 Září 2014 06:00 Jan Jaroš

5O cenzuře již vyšla řada prací, bylo zkoumáno její fungování v totalitních režimech i v demokratických státech. V zásadě lze tvrdit, že jak výrobce, tak distributor filmového (či televizního) díla si osobují právo rozhodovat o konečné podobě výrobku, připojit se ovšem mohou i další složky: pověřený cenzurní úřad, který kdysi normativně vymezoval, co všechno nesmí film obsahovat, policie, městská rada, náboženské organizace atd. Nyní se cenzurními praktikami zabývá sborník V mezích přípustnosti, zkoumající cenzurní opatření u nás i v zahraničí.

Read more: V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi

   

Konfliktní soužití: Městská společnost ve světle soudních sporů.

There are no translations available.

konfliktPavla Slavíčková, Konfliktní soužití. Městská společnost ve světle soudních sporů, Olomouc, Univerzita Palackého 201, 111 s.

Zatímco vývoji, teorii a praxi raně novověkého trestního práva, hrdelního soudnictví a dalších příbuzných problematik byla v české historiografii 20. i počátku 21. století věnována pozornost poměrně systematicky a komplexně (na předních místech co do zájmu stojí například přitažlivý obsah smolných knih nebo otázky marginálních vrstev dobové společnosti ad.), civilní právo jako by badatele a autory právněhistorických publikací příliš neinspirovalo.

Read more: Konfliktní soužití: Městská společnost ve světle soudních sporů.

   

Mors ultima linea rerum

There are no translations available.

mors ultimaMors ultima linea rerum

„Mors ultima linea rerum est (Smrt je nejzazší hranicí všech věcí),“ praví římský básník Quintus Horatius Flaccus (65–8 př. n. l.) v XVI. čísle svých časoměrně veršovaných Listů (Epistulae) z roku 20 př. n. l. Tento Horatiův gnómon zvolila jakožto název své obsáhlé monografie (382 str.) s vročením 2013 doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., historička umění působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci, a k titulu připojila podtitul Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku. Autorka shrnula v dalším svazku ediční řady Memoria artis, jež vychází s garancí katedry dějin umění Filozofické fakulty UP v Olomouci ve Vydavatelství UP, svá dosavadní bádání o celofigurových sepulkrálních monumentech v uvedených stylových obdobích a v regionech.

Read more: Mors ultima linea rerum

   

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

There are no translations available.

2011-195Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911)

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vybral a uspořádal Václav Flajšhans ve dvou svazcích A–N, O–Z. 2. doplněné vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, ISBN 978-80--2443-329-5.

Read more: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

   

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

There are no translations available.

2011-195Dlouhá, velmi dlouhá léta jsme čekali na reedici Českých přísloví (1911-1913), vybraných a uspořádaných pozapomenutým lingvistou a literárním historikem Václavem Flajšhansem, díla v antikvariátech nedostupného, a přece významného, využívaného, citovaného. Až si na Univerzitě Palackého v Olomouci řekli, že na knižní trh uvedou fotoreprint. A s finanční podporou Ministerstva kultury ČR tak učinili. Prof. Valerij Mokienko, DrSc., a prof. Ludmila Stěpanova, CSc., napsali jedenáctistránkovou „Předmluvu editorů k reedici slovníku" a jedenatřicetistránkový „Komentář editorů k reedici slovníku". Přidali desetistránkový soupis literatury, výběrový, ale budiž, potkáváme se v něm se starými známými - Čelakovským, Jungmannem, Komenským, Machkem, Zaorálkem... a ovšem i s hojností transkribovaných i netranskribovaných Rusů, s dalšími Slovany i Neslovany.

Read more: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

   

Češi a Slováci v Chile ve 20. století

There are no translations available.

Milena Štráfeldová6 2013 Knihyčesky

2013-119

Nová kniha přibližuje život českých krajanů v Chile
... byla v pražském Institutu Cervantes představena nová kniha o českých krajanech, nazvaná Češi a Slováci v Chile ve 20. století. Jejími autory jsou historik a iberoamerikanista, profesor Univerzity Palackého v Olomouci Ivo Barteček a bývalý dlouholetý velvyslanec Československa a poté České republiky v zemích Jižní Ameriky Jiří Jiránek. Kniha vznikla na základě jeho rozsáhlých poznatků, které získal jako ambasador v Chile v letech 1998 - 2002.
Cesta do Chile, v nejjižnějším cípu Latinské Ameriky, byla vždy velmi obtížná. Imigranti sem mohli buď připlout kolem nebezpečného Hornova mysu, nebo museli překonat Andy. Přesto se sem podle Jiřího Jiránka první Češi, či lépe lidé původně narození v českých zemích, dostávali už v 17. století:

Read more: Češi a Slováci v Chile ve 20. století

   

Page 1 of 3


Fulltext search

Platba kartou

Platební brána GP webpay

gp

umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA, Diners Club a American Express.
Podporuje také platby digitální peněženkou MasterPass a MasterCard Mobile.

karta

nákupní košík
Your Cart is currently empty.

search by authorUser LoginJoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval