Sunday 22. April 2018
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
logo2
test

Hudba v Olomouci 1945-2013

There are no translations available.

2013-408

Vskutku monumentální spis o historii hudební kultury v Olomouci po druhé světové válce (velkoformátová kniha na křídovém papíře váží bezmála tři kilogramy – přesně 2700 gramů) je další ze souhrnných pojednání o historii hudební kultury v jednom významném regionu. Moravské regiony jsou v tomto ohledu velmi aktivní - stačí připomenout obdobně strukturovaný sborník Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti připravený kolektivem muzikologů dotyčného regionu a publikovaný v roce 2010.* Počiny tohoto druhu jsou významné nejen samy o sobě, nýbrž i jako důležité východisko eventuálního (a velice žádoucího) souhrnného spisu o nejnovější historické etapě hudební kultury v rámci celé České republiky. Zvláště zpracování etapy po druhé světové válce české hudební kultuře citelně schází a tato regionální souhrnná pojednání budou pro něj jednou jistě nezbytným a důležitým východiskem.

Read more: Hudba v Olomouci 1945-2013

 

V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi

There are no translations available.

Filmy v mezích přípustnosti

Sobota, 20 Září 2014 06:00 Jan Jaroš

5O cenzuře již vyšla řada prací, bylo zkoumáno její fungování v totalitních režimech i v demokratických státech. V zásadě lze tvrdit, že jak výrobce, tak distributor filmového (či televizního) díla si osobují právo rozhodovat o konečné podobě výrobku, připojit se ovšem mohou i další složky: pověřený cenzurní úřad, který kdysi normativně vymezoval, co všechno nesmí film obsahovat, policie, městská rada, náboženské organizace atd. Nyní se cenzurními praktikami zabývá sborník V mezích přípustnosti, zkoumající cenzurní opatření u nás i v zahraničí.

Read more: V mezích přípustnosti. Cenzura ve filmu a televizi

   

Konfliktní soužití: Městská společnost ve světle soudních sporů.

There are no translations available.

konfliktPavla Slavíčková, Konfliktní soužití. Městská společnost ve světle soudních sporů, Olomouc, Univerzita Palackého 201, 111 s.

Zatímco vývoji, teorii a praxi raně novověkého trestního práva, hrdelního soudnictví a dalších příbuzných problematik byla v české historiografii 20. i počátku 21. století věnována pozornost poměrně systematicky a komplexně (na předních místech co do zájmu stojí například přitažlivý obsah smolných knih nebo otázky marginálních vrstev dobové společnosti ad.), civilní právo jako by badatele a autory právněhistorických publikací příliš neinspirovalo.

Read more: Konfliktní soužití: Městská společnost ve světle soudních sporů.

   

Mors ultima linea rerum

There are no translations available.

mors ultimaMors ultima linea rerum

„Mors ultima linea rerum est (Smrt je nejzazší hranicí všech věcí),“ praví římský básník Quintus Horatius Flaccus (65–8 př. n. l.) v XVI. čísle svých časoměrně veršovaných Listů (Epistulae) z roku 20 př. n. l. Tento Horatiův gnómon zvolila jakožto název své obsáhlé monografie (382 str.) s vročením 2013 doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., historička umění působící na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci, a k titulu připojila podtitul Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku. Autorka shrnula v dalším svazku ediční řady Memoria artis, jež vychází s garancí katedry dějin umění Filozofické fakulty UP v Olomouci ve Vydavatelství UP, svá dosavadní bádání o celofigurových sepulkrálních monumentech v uvedených stylových obdobích a v regionech.

Read more: Mors ultima linea rerum

   

Page 1 of 5


Přihlášení uživateleHledání podle autorůHledání fulltext

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval