Saturday 24. March 2018
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
logo_eng
test

Základy ekologie

There are no translations available.

2008-509Kniha Základy ekologie, kterou z anglického originálu Essentials of Ecology (Colin R. Townsend, Michael Begon, John L. Harper) přeložil RNDr. Martin Černý, Ph.D. (Katedra ekologie UK), a právě ji vydala Univerzita Palackého v Olomouci prostřednictvím svého vydavatelství, je moderní učebnicí v pravém slova smyslu, která na českém trhu v současnosti chyběla. Více než 500 stránková plnobarevná publikace je rozdělena do čtyř částí. První část vymezuje ekologii jako vědeckou disciplínu, dále se autoři věnují především tomu, jak ekologové vědu dělají, jakým způsobem získávají data a jak je zpracovávají, aby jim mohla sloužit k teoretickým předpovědím a k řešení. Druhá část se věnuje různým faktorům prostředí a zdrojům a tomu, jak ovlivňují život druhů a rozšíření a složení společenstev. Třetí část učebnice se systematicky zabývá ekologií po jednotlivých úrovních organizace, poslední část učebnice věnuje pozornost aplikovaným otázkám. Vzhledem ke svému rozsahu, obsahu a kvalitnímu zpracování nepochybně nalezne velkou odezvu nejen mezi studenty ekologie na našich univerzitách a odborníky-ekology, ale i u laické veřejnosti.

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., Katedra ekologie PřF UP v Olomouci

 

Rehek domácí; úvaha o stavu vědomí a nevědomí

There are no translations available.

2009-001Recenze na publikaci MUDr. Slavoje Hontely: Rehek domácí; úvaha o stavu vědomí a nevědomí, zveřejněná v časopise Psychosom.

„Potomci opic! Bože můj, doufejme, že to není pravda! Jestli ale je, modleme se za to, aby to nevešlo ve všeobecnou známost."
(Manželka biskupa z Worcestru, poté, co se dověděla o Původu druhů)
Mám pocit, že věda se usilovně snaží, seč jen může, splnit přání paní biskupové. V platonském paradigmatu, jež požehnal barokní humanista Descartes, nejprve upřela zvířatům „duchovní princip" („Nevěř tomu, že pes trpí, protože vyje, když ho biješ holí. Pes nemaje duchovního principu nemůže trpět a jen vydává zvuky. Je to totéž, jako bys mlátil holí do piána."), když se k veslu dostali behavioristé, stalo se největší herezí uvažovat o emocích u zvířat, a nakonec lidé označující sami sebe za „neodarwinisty" prohlašují, že „memy" jsou to, co jednoznačně odlišuje člověka od jeho živočišných příbuzných. Poté, co Damasio, Panskepp, Masson a další prokázali, že emoce jsou biologické procesy a teprve jejich odraz se projevuje ve vědomí, se dostala na přetřes otázka vědomí.

Read more: Rehek domácí; úvaha o stavu vědomí a nevědomí

   

Recenze knihy Atlas podnebí Česka

There are no translations available.

2007-084Asi jen málokdo z vás se setkal tváří v tvář s Klimatickým atlasem Československa z padesátých let 20. století. Jednalo se o rozsáhlý soubor samostatných map klimatických charakteristik. Trvalo to více než padesát let, než se na knižním trhu objevila nová publikace, ale čekání se vyplatilo.
Atlas podnebí Česka, který byl vydán Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) v koedici s Univerzitou Palackého v Olomouci, přináší přehledné a ojedinělé zpracování klimatologických prvků na našem území z období 1961–2000. Atlas je psán tak, že je snadno pochopitelný pro laiky, ale může sloužit také jako školní pomůcka nebo pro odborníky z mnoha oborů – zemědělství, letectví, meteorologie, klimatologie atd.

Read more: Recenze knihy Atlas podnebí Česka

   

Některé ohlasy na novou knížku pro děti „Anička z 2. B"

There are no translations available.

2008-089pro děti i dospělé...
18. 7. 2008
Ráda bych poděkovala oběma autorům této krásné knížky, která mě na straně jedné ,vtáhla´ do méně starostlivého a krásnějšího světa pohádek a na straně druhé mi byla velkým zdrojem nových a dokonalejších vědomostí. Všechny ty ,složitosti' tak jednoduše a zároveň poutavě vysvětlil mi učitel Fousek:-) Tuhle knížku proto nejen dětským čtenářům doporučuji.... autorům děkuji a přeji hodně štěstí.

pohlazení na duši...

Olga, Přeštice, 13. 7. 2008
Mezi takzvanými pohádkami, které dnes spíš představují horor, jsou příběhy Aničky opravdovým pohlazením na duši. Kromě toho jsou velmi cenné jejich vzdělávací doplňky. Děti zvídavé i ty ostatní v nich najdou určitě spoustu zajímavého. Vřele doporučuji. Nám se knížka moc líbila, je s podivem, že dnes takovou dokáže někdo napsat.

poděkování...
23. 11. 2008, Schubertová
Moje děti se zúčastnily Vaší přednášky na Univerzitě dětského věku a domů si přinesly Vaši pohádkovou knížku. Chtěla jsem Vám poděkovat za zajímavou publikaci otevírající dětem cestu k poznání, i já jsem si ji ráda přečetla, zajímavých materiálů není nikdy dostatek. Dovolte mi abych Vám popřála mnoho tvůrčích nápadů ve Vaší práci.

   

Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection

There are no translations available.

2007-524V roce 2009 se veřejnosti dostala do rukou anglicky psaná publikace významného muzikologa, pedagoga a vědeckého pracovníka Katedry muzikologie FF UP prof. Jiřího Sehnala, CSc.
Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection.
Kniha představuje jedinečnou sondu do hudebního milieu města Kroměříže v 17. století a činnosti skladatele Pavla Vejvanovského (1639–1693). Význam práce však spočívá především ve skutečnosti, že autor na zvoleném tématu dokázal vytvořit širší modelovou studii, která značným způsobem inovuje a mnohdy i poopravuje tradiční pohled na hudební kulturu 17. století ve střední Evropě. Sehnal na základě podrobného heuristického výzkumu a stylové analýzy kroměřížské hudební sbírky biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorna (1624–1685), kterou ostatně formoval, spravoval a redigoval

Read more: Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection

   

Univerzita v Olomouci 1573–2009

There are no translations available.

2009-049Univerzita v Olomouci (1573-2009)
... Kniha je důstojnou prezentací a reprezentací Univerzity Palackého v Olomouci a mimořádným příspěvkem mimo jiné k výročí událostí roku 1989. ...

 

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

   

Nový publikační počin Katedry romanistiky FF

There are no translations available.

2007-649Po referenční literárněvědné monografii doc. Marie Voždové Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách (spoluautor J. Špička, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007), která byla Grantovou agenturou České republiky ohodnocena jako „vynikající", vychází v témže nakladatelství další autorčina unikátní publikace
Francouzský vaudeville – geneze a proměny žánru.
Jedná se o dílo, které „představuje u nás dosud nepříliš sledovanou oblast a uvádí čtenáře do historie divácky oblíbeného a literární teorií tradičně marginalizovaného žánru." Voždová mapuje hlavní etapy vývoje vaudevillu a proměny tohoto veseloherního dramatického žánru. Seznamuje tak čtenáře s „technologií" nejvýznamnějších francouzských vaudevillistů Eugéna Scriba, Eugéna Labiche, Alfreda Hennequina, Georgese Feydeaua a Marka Camolettiho. Monografie, která v neposlední řadě zaujme i precizním grafickým provedením, byla finančně podpořena z projektu VZ MSM 6198959211 Pluralita kultury a demokracie.

Mgr. M. Kučera, Katedra romanistiky FF
   

Page 2 of 3


User Loginsearch by authorFulltext search

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval