Monday 19. March 2018
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
logo_eng
test

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

There are no translations available.

2011-195Reedice Českých přísloví Václava Flajšhanse (1911)

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vybral a uspořádal Václav Flajšhans ve dvou svazcích A–N, O–Z. 2. doplněné vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, ISBN 978-80--2443-329-5.

Read more: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

 

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

There are no translations available.

2011-195Dlouhá, velmi dlouhá léta jsme čekali na reedici Českých přísloví (1911-1913), vybraných a uspořádaných pozapomenutým lingvistou a literárním historikem Václavem Flajšhansem, díla v antikvariátech nedostupného, a přece významného, využívaného, citovaného. Až si na Univerzitě Palackého v Olomouci řekli, že na knižní trh uvedou fotoreprint. A s finanční podporou Ministerstva kultury ČR tak učinili. Prof. Valerij Mokienko, DrSc., a prof. Ludmila Stěpanova, CSc., napsali jedenáctistránkovou „Předmluvu editorů k reedici slovníku" a jedenatřicetistránkový „Komentář editorů k reedici slovníku". Přidali desetistránkový soupis literatury, výběrový, ale budiž, potkáváme se v něm se starými známými - Čelakovským, Jungmannem, Komenským, Machkem, Zaorálkem... a ovšem i s hojností transkribovaných i netranskribovaných Rusů, s dalšími Slovany i Neslovany.

Read more: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku.

   

Češi a Slováci v Chile ve 20. století

There are no translations available.

Milena Štráfeldová6 2013 Knihyčesky

2013-119

Nová kniha přibližuje život českých krajanů v Chile
... byla v pražském Institutu Cervantes představena nová kniha o českých krajanech, nazvaná Češi a Slováci v Chile ve 20. století. Jejími autory jsou historik a iberoamerikanista, profesor Univerzity Palackého v Olomouci Ivo Barteček a bývalý dlouholetý velvyslanec Československa a poté České republiky v zemích Jižní Ameriky Jiří Jiránek. Kniha vznikla na základě jeho rozsáhlých poznatků, které získal jako ambasador v Chile v letech 1998 - 2002.
Cesta do Chile, v nejjižnějším cípu Latinské Ameriky, byla vždy velmi obtížná. Imigranti sem mohli buď připlout kolem nebezpečného Hornova mysu, nebo museli překonat Andy. Přesto se sem podle Jiřího Jiránka první Češi, či lépe lidé původně narození v českých zemích, dostávali už v 17. století:

Read more: Češi a Slováci v Chile ve 20. století

   

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku

There are no translations available.

Jedná se o reprint už sto let staré práce, která svým záběrem sahá až do dob staročeštiny.

EDIČNĚ REHABILITOVANÉ DÍLO
Flajšhansova monumentální práce (má rozsah téměř 2 500 stran) , která vyšla v letech 1911­-1913, patří k jednomu z nejvíce přehlížených, možno říci i utajovaných děl naší lexikografie a nauky o příslovích (paremiologie). Stejně dobrodružná cesta vedla k jeho novému vydání po stu letech, které iniciovali ruští bohemisté v čele s prof. Valerijem Mokienkem z Petrohradské státní univerzity a Petrohradské státní univerzity a prof. Ludmilou Stěpanovou, která nyní působí na Univerzitě palackého v Olomouci. Neméně detektivně hledalo vydavatelství Univerzity Palackého z Olomouce dědice autorských práv. Vydání tohoto slovníku právě v Olomouci má však svou hlubokou symboliku.

Read more: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku

   

Udržitelný rozvoj

There are no translations available.

udriteln rozvojPojmu (trvale, lépe dlouhodobě) udržitelný rozvoj se (nejen) v českém prostředí zmocnili mnozí jako módního atributu pro obhajobu svých záměrů, které se skutečnou dlouhodobou udržitelností nemají nic společného, naopak. I díky jim jde o pojem do značné míry zprofanovaný, za který se dá schovat leccos neudržitelného. Chápání „rozvoje" jako neomezeného růstu HDP, výroby a spotřeby energie, surovin, neobnovitelných zdrojů, růstu počtu obyvatel a ekonomicky aktivního podílu v něm a další ukazatele růstu kvantity namísto kvality života, k čemuž mnohé svádí už ono podstatné jméno „rozvoj" namísto neutrálního „vývoj", kdy přeci jen snáze připouštíme a chápeme, že jeho součástí může být i stagnace nebo degrese některých ukazatelů a přesto může jít o růst nějaké kvality.

Read more: Udržitelný rozvoj

   

Paměti Julie Novákové

There are no translations available.

novkovJulie Nováková, Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let Julie Novákové (1948–1961)

 

Julie Nováková (1909–1991) je jednou z nejvýznamnějších postav českých klasických studií ve druhé polovině 20. století a bylo by pravděpodobně zbytečné ji čtenářům blíže představovat. Dostatečně známé jsou jak její překlady z antických literatur, tak práce jazykové, historické a především zásluhy o uspořádání a vydávání díla J. A. Komenského. Méně známé mohou být její životní osudy, pedagogická činnost spojená v 50. letech především s olomouckou a v 60. letech externě s pražskou univerzitou a nepochybně také fakt, že v její pozůstalosti se nacházejí rozsáhlé paměti, které sepisovala v letech 1978–1990. Část těchto pamětí, která se váže k Novákové působení v Olomouci, vydal v roce 2008 Tomáš Motlíček.

Read more: Paměti Julie Novákové

   

Milý příteli

There are no translations available.

2006-736 Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi

Unikátní soubor dopisů z posledních deseti let života Bohuslava Martinů adresovaný Zdeňku Zouharovi je klíčovým    

svědectvím tvorby, životních osudů i vztahu mezi skladatelem a jeho interpretem, který premiéroval kantátu Otvírání studánek, cykly Tři písně posvátné, Tři legendy a inicioval vznik cyklu Petrklíč.

Poprvé po takřka padesáti letech jsou zveřejněny dopisy, v nichž Martinů sděloval své představy o interpretaci opery Čím lidé žijí, cyklu Petrklíč, mužských sborů Zbojnické písně, kantáty Otvírání studánek, názory na novou hudbu, na Leoše Janáčka a moravský hudební folklór, na návrat z exilu a mnohá další témata.

Tato edice zachycuje osobitý literární styl Martinů v autentické podobě bez korekcí a úprav, přináší faksimile dopisů a konfrontuje skladatelovu korespondenci s dopisy rodině, přátelům, interpretům i se vzpomínkami jeho ženy Charlotte. Mozaika posledních let skladatelova života se tak stává plastičtější.

 

 

                                                                                                Zveřejněno v časopise martinůrevue

                                                                                                september – december 2010 vol. X no. 3

 

 

                                                                                                            

   

Page 1 of 3


User Loginsearch by authorFulltext search

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval