Wednesday 21. March 2018
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
logo_eng
test

Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku

There are no translations available.

Jedná se o reprint už sto let staré práce, která svým záběrem sahá až do dob staročeštiny.

EDIČNĚ REHABILITOVANÉ DÍLO
Flajšhansova monumentální práce (má rozsah téměř 2 500 stran) , která vyšla v letech 1911­-1913, patří k jednomu z nejvíce přehlížených, možno říci i utajovaných děl naší lexikografie a nauky o příslovích (paremiologie). Stejně dobrodružná cesta vedla k jeho novému vydání po stu letech, které iniciovali ruští bohemisté v čele s prof. Valerijem Mokienkem z Petrohradské státní univerzity a Petrohradské státní univerzity a prof. Ludmilou Stěpanovou, která nyní působí na Univerzitě palackého v Olomouci. Neméně detektivně hledalo vydavatelství Univerzity Palackého z Olomouce dědice autorských práv. Vydání tohoto slovníku právě v Olomouci má však svou hlubokou symboliku.

Read more: Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku

 

Udržitelný rozvoj

There are no translations available.

udriteln rozvojPojmu (trvale, lépe dlouhodobě) udržitelný rozvoj se (nejen) v českém prostředí zmocnili mnozí jako módního atributu pro obhajobu svých záměrů, které se skutečnou dlouhodobou udržitelností nemají nic společného, naopak. I díky jim jde o pojem do značné míry zprofanovaný, za který se dá schovat leccos neudržitelného. Chápání „rozvoje" jako neomezeného růstu HDP, výroby a spotřeby energie, surovin, neobnovitelných zdrojů, růstu počtu obyvatel a ekonomicky aktivního podílu v něm a další ukazatele růstu kvantity namísto kvality života, k čemuž mnohé svádí už ono podstatné jméno „rozvoj" namísto neutrálního „vývoj", kdy přeci jen snáze připouštíme a chápeme, že jeho součástí může být i stagnace nebo degrese některých ukazatelů a přesto může jít o růst nějaké kvality.

Read more: Udržitelný rozvoj

   

Paměti Julie Novákové

There are no translations available.

novkovJulie Nováková, Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let Julie Novákové (1948–1961)

 

Julie Nováková (1909–1991) je jednou z nejvýznamnějších postav českých klasických studií ve druhé polovině 20. století a bylo by pravděpodobně zbytečné ji čtenářům blíže představovat. Dostatečně známé jsou jak její překlady z antických literatur, tak práce jazykové, historické a především zásluhy o uspořádání a vydávání díla J. A. Komenského. Méně známé mohou být její životní osudy, pedagogická činnost spojená v 50. letech především s olomouckou a v 60. letech externě s pražskou univerzitou a nepochybně také fakt, že v její pozůstalosti se nacházejí rozsáhlé paměti, které sepisovala v letech 1978–1990. Část těchto pamětí, která se váže k Novákové působení v Olomouci, vydal v roce 2008 Tomáš Motlíček.

Read more: Paměti Julie Novákové

   

Milý příteli

There are no translations available.

2006-736 Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi

Unikátní soubor dopisů z posledních deseti let života Bohuslava Martinů adresovaný Zdeňku Zouharovi je klíčovým    

svědectvím tvorby, životních osudů i vztahu mezi skladatelem a jeho interpretem, který premiéroval kantátu Otvírání studánek, cykly Tři písně posvátné, Tři legendy a inicioval vznik cyklu Petrklíč.

Poprvé po takřka padesáti letech jsou zveřejněny dopisy, v nichž Martinů sděloval své představy o interpretaci opery Čím lidé žijí, cyklu Petrklíč, mužských sborů Zbojnické písně, kantáty Otvírání studánek, názory na novou hudbu, na Leoše Janáčka a moravský hudební folklór, na návrat z exilu a mnohá další témata.

Tato edice zachycuje osobitý literární styl Martinů v autentické podobě bez korekcí a úprav, přináší faksimile dopisů a konfrontuje skladatelovu korespondenci s dopisy rodině, přátelům, interpretům i se vzpomínkami jeho ženy Charlotte. Mozaika posledních let skladatelova života se tak stává plastičtější.

 

 

                                                                                                Zveřejněno v časopise martinůrevue

                                                                                                september – december 2010 vol. X no. 3

 

 

                                                                                                            

   

Kombinované techniky života Františka Valoucha

There are no translations available.

show_image_in_imgtag Kombinované techniky života Františka Valoucha

 

Psát o knize je něco podobného jako psát o jídle – nemůže se to ani zdaleka vyrovnat čtení a  jídlu samému. Produkce textů o textu, jedním slovem metatextů, je ovšem náplní literární vědy. Jen málokterý z literárních vědců je ale s to sám literární díla vytvářet, což je dopřáno zde přítomnému literárnímu vědci a současně básníku Františku Valouchovi – ti ostatní se mohou utěšovat názorem jistého literárního kritika, že nemusejí být slepicí, aby poznali, že vejce, které slepice snesla, je zkažené.

Read more: Kombinované techniky života Františka Valoucha

   

Základy ekologie

There are no translations available.

2008-509Kniha Základy ekologie, kterou z anglického originálu Essentials of Ecology (Colin R. Townsend, Michael Begon, John L. Harper) přeložil RNDr. Martin Černý, Ph.D. (Katedra ekologie UK), a právě ji vydala Univerzita Palackého v Olomouci prostřednictvím svého vydavatelství, je moderní učebnicí v pravém slova smyslu, která na českém trhu v současnosti chyběla. Více než 500 stránková plnobarevná publikace je rozdělena do čtyř částí. První část vymezuje ekologii jako vědeckou disciplínu, dále se autoři věnují především tomu, jak ekologové vědu dělají, jakým způsobem získávají data a jak je zpracovávají, aby jim mohla sloužit k teoretickým předpovědím a k řešení. Druhá část se věnuje různým faktorům prostředí a zdrojům a tomu, jak ovlivňují život druhů a rozšíření a složení společenstev. Třetí část učebnice se systematicky zabývá ekologií po jednotlivých úrovních organizace, poslední část učebnice věnuje pozornost aplikovaným otázkám. Vzhledem ke svému rozsahu, obsahu a kvalitnímu zpracování nepochybně nalezne velkou odezvu nejen mezi studenty ekologie na našich univerzitách a odborníky-ekology, ale i u laické veřejnosti.

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., Katedra ekologie PřF UP v Olomouci

   

Rehek domácí; úvaha o stavu vědomí a nevědomí

There are no translations available.

2009-001Recenze na publikaci MUDr. Slavoje Hontely: Rehek domácí; úvaha o stavu vědomí a nevědomí, zveřejněná v časopise Psychosom.

„Potomci opic! Bože můj, doufejme, že to není pravda! Jestli ale je, modleme se za to, aby to nevešlo ve všeobecnou známost."
(Manželka biskupa z Worcestru, poté, co se dověděla o Původu druhů)
Mám pocit, že věda se usilovně snaží, seč jen může, splnit přání paní biskupové. V platonském paradigmatu, jež požehnal barokní humanista Descartes, nejprve upřela zvířatům „duchovní princip" („Nevěř tomu, že pes trpí, protože vyje, když ho biješ holí. Pes nemaje duchovního principu nemůže trpět a jen vydává zvuky. Je to totéž, jako bys mlátil holí do piána."), když se k veslu dostali behavioristé, stalo se největší herezí uvažovat o emocích u zvířat, a nakonec lidé označující sami sebe za „neodarwinisty" prohlašují, že „memy" jsou to, co jednoznačně odlišuje člověka od jeho živočišných příbuzných. Poté, co Damasio, Panskepp, Masson a další prokázali, že emoce jsou biologické procesy a teprve jejich odraz se projevuje ve vědomí, se dostala na přetřes otázka vědomí.

Read more: Rehek domácí; úvaha o stavu vědomí a nevědomí

   

Page 2 of 3


User Loginsearch by authorFulltext search

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval