Nový publikační počin Katedry romanistiky FF

2007-649Po referenční literárněvědné monografii doc. Marie Voždové Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách (spoluautor J. Špička, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2007), která byla Grantovou agenturou České republiky ohodnocena jako „vynikající", vychází v témže nakladatelství další autorčina unikátní publikace
Francouzský vaudeville – geneze a proměny žánru.
Jedná se o dílo, které „představuje u nás dosud nepříliš sledovanou oblast a uvádí čtenáře do historie divácky oblíbeného a literární teorií tradičně marginalizovaného žánru." Voždová mapuje hlavní etapy vývoje vaudevillu a proměny tohoto veseloherního dramatického žánru. Seznamuje tak čtenáře s „technologií" nejvýznamnějších francouzských vaudevillistů Eugéna Scriba, Eugéna Labiche, Alfreda Hennequina, Georgese Feydeaua a Marka Camolettiho. Monografie, která v neposlední řadě zaujme i precizním grafickým provedením, byla finančně podpořena z projektu VZ MSM 6198959211 Pluralita kultury a demokracie.

Mgr. M. Kučera, Katedra romanistiky FF